Ovlivní pokles ruských investic české zbrojařství?

Ruské ekonomické ukazatele se v poslední nevyvíjí dle očekávání představitelů Ruské federace. Jako hlavní příčiny můžeme identifikovat pokračující sankce ze strany Spojených států amerických a Evropské unie a pokles cen ropy – strategické vývozní suroviny Ruské federace. Reálné příjmy státní kasy zaostávají za vytyčenými cíli, což se zákonitě projevuje i na výdajích. Přestože Rusko modernizuje svou armádu, ekonomická situace ho donutí revidovat míru investic i v této oblasti. Jaký dopad to může mít na české vývozce v oblasti zbrojařství a vojenské techniky?

náboje do zbraně v rukou vojáka - to je zbrojařství

Celkový export je na vzestupu, ruský trh vykazuje ztráty

Objem celkového českého exportu se v roce 2015 zvýšil na 143 milardy EUR oproti 132 miliardám EUR roku předcházejícího. Samotné údaje o vývoji českého exportu na ruském trhu již tak optimistická nejsou – v roce 2015 dosáhla hodnota celkového vývozu pouze 70 % objemu roku 2014 – necelé 3 miliardy EUR. Podívejme se, jak se tento propad dotkl českého zbrojařství.

Pokud vezmeme v potaz užší vymezení zbrojařského průmyslu, tedy kategorii Zbraně a střelivo (včetně příslušenství), vývoj vývozu koresponduje s celkovou hodnotou objemu českého exportu. I přesto čeští zbrojaři na ruském trhu v roce 2015 utržili za své zboží více než v roce 2013 a hodnota tržeb klesla na úroveň 83 % tržeb roku 2014. Na první pohled se zdá, že pokles výkonnosti ruské ekonomiky český zbrojařský průmysl poškodil. Je tomu ale opravdu tak?

Tržby českých zbrojařů v Rusku klesly v roce 2015 na 83 % objemu roku 2014. Celkově ale tržby ve světě vzrostly o 100 miliónů EUR. Nejvýznamnějším odbytištěm zůstávají Spojené státy americké.

Odpověď získáme podrobnějším rozborem vývozu českých zbraní a střeliva na světové trhy. V roce 2015 čeští zbrojaři vyvezli zboží v celkové hodnotě 350 miliónů EUR, tedy téměř o 100 miliónů EUR více než v roce předešlém. Nejvýznamnějším odbytištěm z českého hlediska je dlouhodobě trh Spojených států amerických, v loňském roce se uskutečnily i zajímavé obchody na bulharském trhu. Vyšší tržby byly i na tradičních odbytištích. Při podobném vývoji by pokles tržeb na ruském trhu v budoucnu neměl český zbrojní průmysl výrazněji ohrozit. A to přes fakt, že obchodování právě v tomto odvětví nezaručuje stálá odbytiště.

Prodej radarů na ruský trh roste, objem tržeb v letectví klesá

Pro zbrojařství v širším slova smyslu je specifické, že zakázky mohou být často jednorázové a oslabení trhů více ohrožuje exportní strategie výrobců působících v této oblasti. Významným českým vývozním artiklem využitelným ve vojenství jsou radiolokační přístroje. Ani v jejich případě nelze mluvit o poklesu tržeb v roce 2015, ty naopak rostly. Výraznější pokles prodejních úspěchů na ruském trhu zaznamenalo zboží z položky Ostatní letecké výrobky, které má již ze své definice specifické obchodní podmínky (patří sem například helikoptéry, letadla, satelity apod.). Nutno podotknout, že i v této kategorii českým exportérům klesly zisky v loňském roce celosvětově.

Propadají se české tržby v oblasti letectví. A to nejen na ruském trhu, ale celosvětově. Naopak ruská poptávka po radiolokačních přístrojích stoupá, mezi roky 2014 a 2015 tržby vzrostly o 1,85 miliónu EUR.

S jistou dávkou opatrnosti lze tedy říci, že současná situace ruské ekonomiky české zbrojařské exportéry prozatím výrazně neohrozila a vzhledem k vysoké míře diferenciace odbytišť můžeme predikovat, že by nemusela mít významnější vliv ani v následujícím období.