Nigérie – zemědělská produkce

Nigérie – země manioku a jam

Nigérie patří k zemím afrického kontinentu, které v poslední dekádě procházejí dynamickým rozvojem agrárního sektoru. To se promítá také do růstu zemědělské produkce. Na rozdíl od Etiopie se zdejší zemědělci orientují především na pěstování okopanin, přesto i obilniny zaujímají výrazný podíl v zemědělské produkci země. I zde znamená zachycení trendu krok k dalším úspěchům na trhu a otevření dveří dalším expandujícím společnostem.

Dovoz v režii asijských zemí

Dovozu spojeného se zemědělskou produkcí dominuje Čína spolu s dalšími asijskými zeměmi (Korea, Indie), a to zejména v oblasti strojírenských produktů. Na potřeby zvýšeného zájmu o traktory na nigerijském trhu reaguje také Německo. Hnojiva na nigerijský trh dováží nejvíce východoevropské země (Rusko, Ukrajina). Čeští vývozci nejpružněji reagují v exportu žacích strojů, potenciál vývozu českých traktorů zůstává prozatím nevyužit.

Nedávné příspěvky