Keňa – zemědělská produkce

Nižší růst produkce – vyšší objem dovozu

Keňa nezaznamenala tak výrazný růst zemědělské produkce jako Etiopie či Nigérie (nejvýznamnější plodinou v zemi je cukrová třtina), přesto je pro vývozce atraktivní zemí. I přes nižší dynamiku růstu, v případě okopanin dokonce pokles produkce, zůstává keňský trh pro exportéry atraktivní. Mezi poptávané zboží patří traktory a hnojiva.

Import strojů z Velké Británie, prosazuje se Čína

Významným dovozcem žacích strojů a traktorů na keňský trh je Velká Británie společně se Spojenými státy americkými a Německem. Trend zachytili již i čínští výrobci traktorů, stejně jako polští exportéři žacích strojů. Exportéři z České republiky prozatím na nové impulsy rozvíjející se keňské ekonomiky nereagují.

Nedávné příspěvky