Ghana – zemědělská produkce

Rostoucí výnosnost okopanin – zvýšená poptávka po traktorech a hnojivech

Ghana se kromě produkce kakaových bobů specializuje, obdobně jako Nigérie, na okopaniny. Objem jejich produkce je nižší než u nigerijských zemědělců, přesto výnosnost na hektar dosahuje vyšších hodnot a stále roste. Růst zemědělské produkce Ghany je ve znamení zvýšené sklizně okopanin, ostatní sledované plodiny stagnují. Nižší dynamika růstu přesto neodrazuje dovozce zboží poptávaného v zemědělském sektoru. Podobně jako v Nigérii se zájem soustředí zejména na dovoz traktorů a hnojiv.

Ghana dováží převážně z Evropy, Češi v popředí vývozu nářadí a doplňků

Ghanský trh je zajímavý i z pohledu českých exportérů. Daří se prosadit s expanzí zemědělského nářadí. V roce 2013 čeští exportéři dle statistik International Trade Center dominovali v dovozu této položky do země. Statistiky ČSÚ přinášejí jiná čísla, nicméně potvrzují, že trend zájmu o české zboží v této kategorii zůstal i v letech 2014–2015. K významným dovozcům zemědělské techniky patří Velká Británie, doplněna u žacích strojů Indií a Čínou. Na zvýšenou poptávku po traktorech nejlépe reagovali belgičtí výrobci, ani zde nejsou čeští exportéři vůči impulsům agrárního sektoru Ghany neteční.

Nedávné příspěvky