Etiopie – zemědělská produkce

Růst zemědělské produkce – akcelerátor importu

Etiopie, obdobně jako další státy afrického kontinentu, prochází obdobím růstu zemědělské produkce. Zachytit tento trend znamená pro exportéry nejen zajištění nového atraktivního odbytiště, ale růst primárního sektoru v zemi může akcelerovat výkonnost ekonomiky a zvýšit poptávku. Výrobci v oblasti zemědělství tedy mohou být průkopníky i pro další společnosti působící v jiných odvětví. Dle statistik FAO se etiopské zemědělství orientuje zejména na obilniny (kukuřice, čirok, pšenice a další).

Flexibilní Čína, čeští vývozci nereagují

Nejrychleji na tento vývoj reaguje Čína, zvyšuje svůj podíl na trhu, případně přesouvá svůj zájem k vývozu sofistikovanějších produktů. Význam trhu si uvědomují také němečtí exportéři, rychleji než v České republice zareagovali na rostoucí poptávku v Polsku.

Nedávné příspěvky