Egypt posiluje obchodní vazby v Africe

Egypt se v poslední době snaží o oživení obchodních vazeb s ostatními africkými ekonomikami. V roce 2015 činil bilaterální obchod se zbytkem kontinentu pouze 3 % z celkové zahraniční obchodní výměny Egypta.

Změna strategie a zvýraznění obchodních aktivit na africkém kontinentu má své důvody. Faktem, který nelze přehlédnout, je rostoucí atraktivita afrického trhu. Ten, prostřednictvím mezinárodních dohod, umožňuje obchodovat s menším množstvím bariér. Zatím posledním krokem ke zjednodušení obchodování v rámci Afriky bylo uzavření dohody o volném obchodu v červnu loňského roku (Tripartite Free Trade Area – TFTA). Tím se Egyptu otevírá cesta na trh o velikosti 600 miliónů obyvatel.

Maska faraóna symbolem minulosti - Egypt posiluje obchodní vazby

Nestabilita na Blízkém východě napomáhá ke směřování na africký trh

Další důvody, proč Egypt posiluje svoji pozici na africkém trhu, vyplývají z celkové politické a ekonomické situace nejvýznamnějších obchodních partnerů – nestability na Blízkém Východě a stagnace tradičních evropských ekonomik. V neposlední řadě má oproti ostatním africkým ekonomikám konkurenční výhodu v podobě relativně rozvinutého a diverzifikovaného průmyslu, který nabízí zboží na kontinentu žádané. To vše posiluje postupnou změnu orientace egyptského obchodu.

Egypt nabízí na kontinentu žádané zboží, jeho průmysl je diverzifikovaný. Naráží ale na protekcionismus afrických vlád.

Ovšem i orientace na africký trh přináší svá úskalí. Vlády afrických zemí mohou cítit ohrožení rozvoje domácího průmyslu, pokud by se na jejich trzích začaly výrazněji prosazovat produkty egyptského exportu. Zároveň dopravní infrastruktura v Africe potřebuje investice, aby se pohyb zboží urychlil a zefektivnil.

Český vývoz posiluje v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou, celkově ale zaznamenává pokles tržeb.

Český export v Egyptě mírně ztrácí

Jak se ve světle těchto zjištění daří českému exportu? Srovnáme-li data za poslední 3 roky, zjistíme, že v roce 2014 objem českého vývozu do Egypta oproti roku předcházejícímu narostl, a to na 448 miliónů USD (v roce 2013 činila tato hodnota 286 miliónů USD). V roce 2015 čeští exportéři za vývoz do Egypta utržili 369 miliónů USD, objem vývozu klesl. Na předních místech českého vývozu se drží strojírenské a dopravní produkty, příslibem do budoucna je rostoucí zájem o české výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Jak se vzájemný obchod bude vyvíjet dál, ukáže čas. Bylo by ale chybou pasivně přihlížet postupné ztrátě odbytiště.