České pivo a jeho cesta na světové trhy

Pivo patří dlouhodobě mezi úspěšné a ceněné české vývozní artikly. Platilo to i v roce 2015, kdy se do obchodu s tímto zbožím promítly ekonomické sankce vyvolané politickou situací na Ukrajině? A jak si české pivovarnictví stojí ve srovnání s dalšími významnými vývozci v rámci zemí Evropské unie?

pivo v sudu

Vývoz piva roste, pomáhá i kurs koruny

Z hlediska celkového objemu tržeb za posledních pět let mohou být české pivovary spokojeny. Kontinuální růst z hodnoty 157,6 miliónů EUR v roce 2011 na 223,7 miliónů EUR v loňském roce je pozitivním příslibem do budoucna. Byť v posledních letech vyššímu odbytu na zahraničních trzích napomáhá mimo jiné i oslabení české měny. Kromě tržeb se navyšuje také objem vyvezeného piva. Můžeme ve sledovaném období pozorovat změny ve struktuře vývozu dle zemí?

Tržby z vývozu českého piva vzrostly za 5 let o 67 miliónů EUR. Nejvýznamnějším odběratelem zůstává Německo, výrazně zesílil export do Polska, ale i Korejské republiky.

Tradičním odbytištěm Německo, pronikání na trhy Afriky a Asie

Nejdůležitějším obchodním partnerem v oblasti pivovarnictví zůstává pro české exportéry Německo, které se na tržbách českého exportu podílí téměř čtvrtinou. Mírně vzrostl podíl tržeb ze slovenského trhu, v roce 2015 činil již šestinu. Ruský trh se z původní desetiny na počátku desetiletí propadl na poloviční podíl. Oproti roku 2014 zde tržby českých výrobců piva klesly o 8 miliónů EUR. Tyto ztráty se daří zacelit na jiných trzích, nárůst tržeb o více než polovinu zaznamenali čeští exportéři například v Polsku, které si tak upevnilo pozici jednoho z nejvýznamnějších českých odbytišť (19,3 milióny EUR v roce 2015). Kromě tradičních odběratelů se české pivo začíná prosazovat i na nových trzích, zejména v Asii a v Africe. Lze to dokumentovat na příkladu Korejské republiky, kde se tržby za rok zvýšily dvojnásobně.

Pozitivní vývoj potvrdil Plzeňský Prazdroj, který ohlásil posílení exportu o 12 %. Firma cílí nově na asijské trhy – příkladem je již zmiňovaná Korejská republika, poprvé v novodobé historii vyvezla pivo do Číny. Na africkém kontinentu vstoupil Plzeňský Prazdroj na trh Ghany. Na asijské trhy se snaží vstoupit i Budějovický Budvar, v roce 2014 například obnovil vývoz do Ázerbájdžánu.

Konkurenční pivovary z Německa a z Nizozemska cílí na trhy severoamerické (USA a Mexiko). České směřování na asijské trhy koresponduje s německou snahou prosadit se v Číně.

Německé pivo posiluje v USA a v Číně

Jak vyznívá srovnání s dalšími distributory piva v rámci Evropské unie? Nejvýznamnější obchodní partner České republiky, Německo, zvýšil dle statistik export za prvních jedenáct měsíců roku 2015 o 4,5 %. Německý vývoz do zemí mimo EU vzrostl ve stejném období dokonce o 17,7 %. Zájem o německá piva se zvyšuje zejména v Číně a ve Spojených státech amerických. Nizozemské pivovary si drží silnou pozici na mexickém trhu.

Export českého piva tedy roste, čemuž napomáhá expanze na nové trhy, obdobně jako je tomu v případě pivovarů německých a nizozemských.