Analýzy zahraničních trhů

Analýzy zahraničních trhů – základní kameny exportní strategie

Analýzy zahraničních trhů patří ke stěžejním výstupům mého portfolia služeb. Prostřednictvím informací, které vám přinesou, si snáze vytvoříte ucelený obraz o výkonnosti studované ekonomiky, o vývoji exportu a importu nebo struktuře a objemu dováženého zboží. Tyto analýzy pomohou identifikovat nové příležitosti pro české exportéry na zahraničních trzích. Zároveň mapují trendy a změny v dovozu komodit a služeb. Upozorní na rozvíjející se sektory, zároveň i na možná rizika v obchodování na konkrétním trhu.

 
Analýzy zahraničních trhů - zeměkoule s lupou