Aktuality

Růst zemědělské produkce v Africe vábí export

Zemědělská výroba v Africe prochází v posledních letech obdobím růstu. A to i přes působení vnějších faktorů, které tento trend mohou měnit. Velmi výrazný nárůst zemědělské produkce dosáhli rwandští farmáři – v roce 2014 sklidili 792 tun obilovin, což je trojnásobek oproti roku 2000 (produkce kukuřice vzrostla ve stejném období dokonce sedminásobně). Podobný vývoj můžeme sledovat i v případě jiných afrických zemí (Etiopie mezi

Pokračovat ve čtení

České pivo a jeho cesta na světové trhy

Pivo patří dlouhodobě mezi úspěšné a ceněné české vývozní artikly. Platilo to i v roce 2015, kdy se do obchodu s tímto zbožím promítly ekonomické sankce vyvolané politickou situací na Ukrajině? A jak si české pivovarnictví stojí ve srovnání s dalšími významnými vývozci v rámci zemí Evropské unie? Vývoz piva roste, pomáhá i kurs koruny Z hlediska celkového objemu tržeb za posledních pět

Pokračovat ve čtení

Ovlivní pokles ruských investic české zbrojařství?

Ruské ekonomické ukazatele se v poslední nevyvíjí dle očekávání představitelů Ruské federace. Jako hlavní příčiny můžeme identifikovat pokračující sankce ze strany Spojených států amerických a Evropské unie a pokles cen ropy – strategické vývozní suroviny Ruské federace. Reálné příjmy státní kasy zaostávají za vytyčenými cíli, což se zákonitě projevuje i na výdajích. Přestože Rusko modernizuje svou armádu, ekonomická situace ho

Pokračovat ve čtení

Egypt posiluje obchodní vazby v Africe

Egypt se v poslední době snaží o oživení obchodních vazeb s ostatními africkými ekonomikami. V roce 2015 činil bilaterální obchod se zbytkem kontinentu pouze 3 % z celkové zahraniční obchodní výměny Egypta. Změna strategie a zvýraznění obchodních aktivit na africkém kontinentu má své důvody. Faktem, který nelze přehlédnout, je rostoucí atraktivita afrického trhu. Ten, prostřednictvím mezinárodních dohod, umožňuje obchodovat s menším množstvím

Pokračovat ve čtení